Kasulik teada

 •  Palume arsti vastuvõtule alati ette registreeruda!
 •  Ka pereõe plaanilisele vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda
 • Korduvaid retsepte saate pikendada helistades meie telefoninumbril.
 • Kui soovite retsepti saada kätte tellimise päeval, siis palume sellest teada anda telefoni teel alates kella 8.00 – 13.00
 • Palume jälgida oma ravimite varusid, et need ei lõppeks enne nädalavahetust.
 • Nimistusse registreerimiseks tuleb esmalt pöörduda pereõe või perearsti poole. Pärast kokkulepet, et teid võetakse nimistusse, tuleb täidetud avaldus tuua pereõe kätte või saata digitaalselt
  allkirjastatult e-postiga: info@perearsttiiutootsi.ee. Iga nimistuga liituja kohta tuleb täita eraldi avaldus. Avalduse saad pereõelt või Eesti Haigekassa kodulehelt. Edasi ootame eelmise perearsti juurest väljavõtet haigusloost (kroonilised haigused, pidevalt tarvitatavad ravimid, operatsioonid, immuniseerimised). Registreerumisel arvatakse teid nimistusse alates järgmise kalendrikuu esimesest päevast.

 • Kui Teil on vastuvõtule aeg kinni pandud, kuid mingil põhjusel Te vastuvõtule tulla ei saa, palume sellest teada anda (samuti telefonil 7455187).

 • Vereanalüüside andmine toimub ETNR kell 8.00-12.00 ja K 10-12

  Vereanalüüsidele tulles palume olla söömata! Ka kohvi, mahl jm. vedelikud peale vee ei sobi enne analüüside andmist. Klaasitäis maitsetamata vett enne analüüse juua oleks isegi soovitav. Samuti võite enne analüüsi võtta sisse oma igapäevased ravimid (juhul muidugi, kui Te pole oma arstilt saanud juhist võtta neid ainult koos toiduga).

 • Ägedal haigestunud patsiendid saavad vastuvõtule perearstikeskusesse pöördumise päeval . Kui olete ootamatult haigestunud ja soovite vastuvõtule saada samal päeval, palume ka sellisel juhul ette helistada – võib-olla on samal päeval veel vabu vastuvõtu aegu või on keegi oma ajast loobunud, pereõde püüab igal juhul leida Teile vastuvõtu jooksul sellist aega, et peaksite võimalikult lühidalt ooteruumis viibima. Ägedalt haigestunud patsienti võib vastu võtta nii perearst kui pereõde.

 • Meie perearstikeskuses on telefonikonsultatsiooni aeg ETNR: 8-9, 13-14, K 13-14
  Perearst helistab eelregistreeritud patsientidele sellel kellaajal ise.
  Arsti telefonikonsultatsiooni ajal helistab perearst kokkulepitud päeval Teile tagasi. Otsuse telefonikontakti vajalikkuse osas teeb pereõde pärast telefonikonsultatsiooni või perearst pärast konsultatsiooni. Palun hoolitsege selle eest, et perearstikeskuses oleks teada Teie kasutatav telefoninumber.

 • Patsiendi soovil on mõnikord võimalik haigusjuhtu osaliselt käsitleda e-maili teel. E-maili saatmisel peaks arvestama, et perearst ja pereõde ei jälgi meilikirjavahetust vastuvõtu ajal ja meilile vastamine võib jääda ka järgmisse tööpäeva. Meilile vastatakse reeglina keskuse lahtioleku ajal, sest kehtib nõue ka kogu meilikirjavahetuse dokumenteerimise kohta.

 • Telefonis palume kirjeldada lühidalt probleemi olemust või põhjust, miks koduvisiiti soovitakse. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab arst. Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõtu lõppemist, seega tuleb arvestada ooteajaga, mis võib mõnikord ulatuda mitme tunnini. Koduvisiidi maksumus on 5 EUR, alla 2-aastastele lastele ja rasedatele on koduvisiit tasuta.

 • Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab ja saatekirja kirjutab perearst. Saatekirja saamiseks on vajalik tulla arsti visiidile.
  llma perearsti saatekirjata saab pöörduda: naistearstile, naha- ja suguhaigustearstile, silmaarstile, hambaarstile, psühhiaatrile, traumapunkti ja erakorralise meditsiini osakodnda.
  NB! Eriarstidele registreerimine toimub SA TÜK üldregistratuuris või tel. 7319100, soovi korral võite valida ka mõne teise asutuse. 

 • Autojuhi tervisetõendi tegemisel on vajalik kõigepealt ära täita www.digilugu.ee oma tervisedeklaratsioon, siis kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab.Vastuvõtule peaks tulema hommikul söömata, et määrata tühja kõhu veresuhkrut. Perearst saab anda tervisetõendit A, B, BE, C, CE mootorsõidukite ja R-kategooria traktorite ja liikurmasinate juhtidele. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

   

 • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

  Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Soovi korral võite kasutada meie näidisdokumenti (vt allpool).

  Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.

   

 • Kui vajate haigestumise korral haiguslehte või oma lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis palun võtke perearstikeskusega ühendust ning teavitage perearstikeskust töövõimetuslehe vajadusest haiguse tõttu töölt puudumiseesimesel päeval. Hilisema pöördumise korral me töövõimetuslehte tagantjärele vormistada ei saa. Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised

 • Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis teha kolme asja.

  1)Kui teie töövõimekaotust ei ole viimase kuue aasta jooksul hinnatud või kui taotlete hindamist esimest korda, tuleb teil alates 1. juulist 2016 pöörduda töövõime hindamiseks töötukassasse.
  Korduvekspertiisi taotlejad saavad taotluse endiselt täita sotsiaalkindlustusametis või eesti.ee-s kuni 31. detsembrini 2016.
  Ekspertiisitaotluse täidetud vormi võite:
  saata digiallkirjastatult e-postiga aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  saata postiga piiirkondlikku klienditeenindusse või
  viia sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse (saab täita ka kohapeal).
  Kui inimene taotluse täitmisega iseseisvalt toime ei tule ja tal ei ole võimalik minna sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, võib taotluse täita ka püsivat töövõimetust taotleva inimese pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi muu abistaja. Lisaks taotluse täitja allkirjale peab taotlusel olema ka ekspertiisi taotleva inimese või tema seadusliku esindaja allkiri.

  2) käia perearsti vastuvõtul, kui seda pole viimase kuue kuu jooksul tehtud. Perearst paneb lühidalt kirja patsiendi tähtsamad kaebused ja teostab objektiivse läbivaatuse.

  3) On tarvis, et e-terviseloos oleks olemas kõik asjasse puutuvad eriarstide konsultatsioonide ja uuringute otsused ning haigla väljavõtted. Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid e-terviseloole saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti täidetud dokumendid. Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.

   

 • Ka ravikindlustuseta isikutel on perearst. Ravikindlustuseta isikutel on võimalus pere- ja eriarstiabi saada selle eest ise tasudes.

  Vältimatu abi (seisundis, kus on oht patsiendi elu või jäseme/organi kaotuseks) on ravikindlustuseta isikutele tasuta.

  Vaata ka sotsiaalministri määrust: Perearsti nimistusse mittekuuluvatele isikutele üldarstiabi eest tasumise kord Ravikindlustuse olemasolu ja oma perearsti nime saab kontrollida Riigiportaalis eesti.ee

  Haigekassa telefon 6033630 Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuamet telefon 6509840

  Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106 Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429